Systemy wynagrodzeń

Systemy wynagrodzeń stosowane przez Kancelarię, również wynikają ze specyfiki świadczenia usług prawniczych. Można zatem wyróżnić następujące sposoby rozliczeń:


System stałego wynagrodzenia ryczałtowego:

Wynagrodzenie stałe ustalone za dany okres rozliczeniowy najczęściej miesięczny. Wynagrodzenie takie jest ustalane w drodze negocjacji z klientem, po rozpoznaniu standardowego nakładu czasu pracy, potrzebnego dla obsługi danego klienta.

System wynagrodzenia ryczałtowego:

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania (sporządzenie opinii prawnej, wzoru umowy etc.) jest ustalana w drodze negocjacji z klientem. Taki rodzaj wynagrodzenia jest ustalany zazwyczaj w sytuacjach, kiedy można przewidzieć nakład czasu pracy niezbędny do wykonania danego zadania.

System rozliczania godzinowego:

Wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin przy ustalonej stawce godzinowej.

System ryczałtowo-godzinowy:

Wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną dla określonej liczby godzin pracy; przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin - wynagrodzenie i rozliczenie wg stawki godzinowej.

System premii za sukces:

Wysokość wynagrodzenia zależy w części od uzyskania dla klienta szczególnych korzyści. Taka premia za sukces (success fee) jedynie uzupełnia wynagrodzenie podstawowe, które jest wtedy ustalane w odpowiednio niższej wysokości.

Formy współpracy

Kancelaria radcy prawnego

Forma świadczenia usług jest zawsze dostosowana do oczekiwań klientów. Jednak w praktyce można wyróżnić:

  • Wsparcie dla prawników lub menedżerów zatrudnionych u klienta,
  • Wykonywanie określonych zadań, dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, jak sporządzanie projektów umów, regulaminów, udział w negocjacjach, czy przeprowadzenie procesów łączenia, podziału i przekształcenia przedsiębiorców, windykacja należności,
  • Udział w postępowaniach administracyjnych i podatkowych,
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i sądowo administracyjnych,
  • Sporządzanie ekspertyz prawnych na użytek klienta, utrwalonych w różnych formach,
  • Kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa, łączącą w sobie wymienione formy świadczenia usług, która może być związana z obecnością radcy prawnego w ustalonych godzinach oraz jego dostępnością za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.