O Kancelarii

Usługi prawne

Kancelaria została założona 01 września 2004 r. przez radcę prawnego Adama Majkę.

Kancelaria od początku swojego istnienia jest nastawiona na kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów instytucjonalnych jak przykładowo szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Taki profil działalności wyznaczył główne dziedziny aktywności, które zamieszczono na sąsiedniej kolumnie.

Pomagamy naszym klientom unikać problemów związanych ze stosowaniem prawa, a jeżeli takie problemy już wystąpiły, staramy się je rozwiązać w jak najkorzystniejszy sposób. Szczególnie chętnie podejmujemy się analitycznych prac dotyczących skomplikowanych zagadnień prawnych. Wiele z wypracowanych rozwiązań pozwalało na korzystne zakończenie postępowania podatkowego, bądź sporu sądowego.

Jednak podstawowym zakresem praktyki, na którym jesteśmy najbardziej skupieni, jest prawo podatkowe. Przy czym w tej dziedzinie Kancelaria swoje usługi świadczy z równym powodzeniem na rzecz podmiotów gospodarczych jak i klientów instytucjonalnych osób fizycznych.

Ta koncentracja aktywności na prawie podatkowym jest podyktowana zainteresowaniami założyciela Kancelarii ujawnionymi jeszcze w trakcie studiów prawniczych, a także przebiegiem jego dotychczasowej kariery.

Kancelaria prowadzi pomoc prawną w języku polskim i języku angielskim.

Radca Prawny Adam Majka jest wpisany na prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi listę radców prawnych pod numerem Łd-M-1203. Jednolity tekst Kodeksu etyki radcy prawnego z dnia 10 listopada 2007 r., jest dostępny na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi http://www.oirplodz.pl/prawo_korporacyjne/Kodeks_etyki_radcy_prawnego.html, a także stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych http://www.kirp.pl/Konferencje-i-Szkolenia/Kodeks-etyki-radcy-prawnego

Główne dziedziny aktywności

 • prawo podatkowe, w tym międzynarodowe prawo podatkowe
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • różne gałęzie prawa administracyjnego (postępowanie administracyjne, prawo celne, prawo farmaceutyczne, prawo budowlane)
 • prawo gospodarcze
 • prawo papierów wartościowych
 • prawo autorskie
 • prawo konkurencji
 • prawo oświatowe
 • prawo ochrony środowiska, w tym w zakresie systemu REACH