Podatki

"Prawo jest jak pajęczyna,
bąk się przebije,
mucha zginie"

To staropolskie przysłowie znane naszym przodkom już w XVI wieku, odzwierciedla często uczucia osób, które są uczestnikami sporów z organami podatkowymi.

Prawo podatkowe Nieznajomość przysługujących podatnikom uprawnień, ciążących na nich obowiązków, a także trudności z interpretacją przepisów prawa podatkowego oraz jego ciągłe zmiany są często przyczyną, dla której podatnicy albo ponoszą większe ciężary związane z uiszczaniem danin publicznych niż określone przepisami prawa albo ponoszą konsekwencje niekorzystnych rozstrzygnięć organów skarbowych. Pomoc profesjonalnego doradcy i pełnomocnika może niejednokrotnie uchronić podatnika przed skutkami takich zdarzeń.

Zakres usług dotyczących prawa podatkowego obejmuje:

  • doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych,

  • współpracę z osobami kierującymi przedsiębiorstwem, bądź jego służbami księgowymi polegającą na konsultacjach, sporządzaniu pisemnych opinii, dokonywaniu analizy umów, przedsięwzięć, fuzji i przekształceń, której celem jest wypracowanie przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jak najlepszych rozwiązań praktycznych związanych ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych,

  • udział w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz reprezentację klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w celu zminimalizowania skutków niekorzystnych rozstrzygnięć organów skarbowych.